© Powered by SiteSpirit

 
logotransparant.gif

Team Assessment


Team assessments: daar word je wijzer van!
Een managementteam wat met elkaar wil leren heeft besloten om te starten vanuit een team-assessment. Met een zekere spanning volgen zij de introductiebijeenkomst: wat staat hen te wachten? Is het niet moeilijk om je collega's te observeren, wetend dat jezelf ook geobserveerd wordt?

Dit aanbod is ontwikkeld door Germaine Fabrie, Psycholoog, en Piet Lemmen.

Een eerste kenmerk van het team-assessment is, dat deelnemers in praktijksituaties worden gebracht.
Deze komen overeen met omstandigheden die in de praktijk van een leidinggevende voorkomen.
Ze vormen als het ware een steekproef en worden ook wel "praktijksimulaties" genoemd.
Het idee achter het team-assessment is, dat deelnemers kunnen laten zien op welke wijze zij omgaan met situaties, die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen.
En dat de teamleden elkaar in deze simulaties bezig zien. Daarmee wordt meteen de relatie gelegd met de echte werksituatie: deelnemers herkennen het gedrag wat vertoond wordt en het wordt haast als vanzelf bespreekbaar.

Een tweede kenmerk van een team-assessment vormen de assessoren. De deelnemers worden gevraagd om ook als assessor op te treden. Dat wil zeggen dat niet alleen door Piet Lemmen en Germaine Fabrie observaties worden verricht, maar ook door elke deelnemer aan het assessment. 
Germaine Fabrie en Piet Lemmen blijven echter wel de managementdeskundigen (zowel praktisch als theoretisch) die de prestaties van de deelnemer in de diverse situaties beoordelen en daaraan  scores toekennen.
Op basis van deze scores wordt een assessmentrapport opgesteld. Dit rapport valt onder de NIP-code en wordt aan iedere deelnemer afzonderlijk opgestuurd. In het team-assessment worden prestaties op basis van vooraf vastgelegde criteria beoordeeld.
Deze criteria worden opgesteld in samenspraak met de opdrachtgever.
Van daaruit wordt het team-assessment ingericht.

Het traject voor een teamassessment is als volgt: Overleg met de opdrachtgever over doel en functie van het team-assessment Een introductie bijeenkomst om opdrachten te introduceren en om een observatie te oefenen Twee dagen, waarbij op de ene dag de simulaties centraal staan en op de andere dag de individuele terugkoppeling Binnen drie weken verwerking van bevindingen in een individueel assessmentrapport   Het is voorwaardelijk, dat er in de groep een zeker niveau van  veiligheid, vertrouwen en openheid moet zijn om een team-assessment een succes te laten zijn. Verder hebben we gemerkt, dat de groep niet groter dan acht moet zijn om het voor zowel begeleiders als deelnemers behapbaar te houden.


Germaine Fabrie op LinkedIn

linkedin-logo1.jpg

DE WAARD 8 | 4906 BC | OOSTERHOUT | M (06) 5024 7577 | INFO@FABRIE-EN-PARTNERS.NL
Privacy verklaring


disclaimer designby